fbpx

Lekcja miłości do present perfect – randka druga

alt

Zapraszam na kolejną "randkę" z czasem present perfect. Tym razem skupimy się na zdecydowanie bardziej praktycznych poradach jak z niego korzystać. Czemu tak długo zwlekałem z kolejnym spotkaniem? Powiem tak: I haven't forgotten about it, but I have been very busy. No właśnie, dlaczego wyraziłem po angielsku to zdanie w czasie present perfect?

Na początku krótkie przypomnienie - należy sobie uświadomić, że fakt, że po polsku coś mówimy w czasie przeszłym (poznałem Toma, on miał wypadek, my kupiliśmy nowy samochód) nie oznacza, że po angielsku musi być również użyte w czasie przeszłym. W angielskim o przeszłości mówimy w różny sposób i dla "Anglosasów" jest to logiczne, a dla obcokrajowców może być, tylko trzeba to zrozumieć. W tym właśnie będę chciał Wam pomóc.


Jak pisałem ostatnio, czas present perfect można podzielić w następujący sposób:

  • do opisywania wydarzeń z przeszłości – tu możemy wyodrębnić dwie podgrupy:

- zdarzenia z (zazwyczaj niedawnej) przeszłości, które mają bezpośredni rezultat w teraźniejszości

- zdarzenia z przeszłości, które miały miejsce w niezakończonym okresie (trwającym aż do chwili obecnej)

  • do opisywania stanów (rzadziej wydarzeń), które zaczęły się i nadal trwają


Dziś skupimy się na pierwszej podgrupie pierwszego użycia, czyli będziemy używać tego czasu do opisywania zdarzeń z przeszłości, które mają bezpośredni rezultat w teraźniejszości. Jest to użycie, które nam Polakom jest najtrudniej zrozumieć, gdyż dla nas to po prostu wspomnienie o fakcie z przeszłości. A po angielsku o faktach z przeszłości mówimy nie tylko w czasie przeszłym, ale też w czasie present perfect. Więc kiedy użyć którego czasu?


Żeby użyć czasu present perfect do opisywania faktów z przeszłości muszą zostać spełnione 3 Święte Zasady (3ŚZ) użycia tego czasu w takiej sytuacji:

1. wspominamy o fakcie/wydarzeniu, że miało ono miejsce w przeszłości (nie mówimy jak długo trwało, tylko że coś po prostu się wydarzyło)

2. nie możemy powiedzieć kiedy konkretnie to wydarzenie miało miejsce

3. wydarzenie to musi mieć jakiś związek z teraźniejszością


Te 3ŚZ mają zastosowanie do pierwszego głównego użycia present perfect (do opisywania wydarzeń z przeszłości) i w dzisiaj opisywanej podgrupie związek z teraźniejszością jest taki, że coś, co się wydarzyło wcześniej ma bezpośredni rezultat teraz.


Brzmi skomplikowanie? Po dokładniejszym przeanalizowaniu przykładów mam nadzieję, że nie będzie.

I have met Tom. (Poznałem Toma.) – 1. wspominam o fakcie, że w (niedawnej) przeszłości poznałem Toma, 2. nie mówię konkretnie kiedy go poznałem, 3. związek z teraźniejszością jest taki, że skoro go poznałem, to teraz go znam.

He has had an accident. (On miał wypadek.) – 1. wspominam o fakcie, że miał wypadek, 2. nie mówię konkretnie kiedy to się stało, 3. związek z teraźniejszością jest taki, że on teraz np. jest w szpitalu albo czegoś nie może zrobić, bo miał wypadek.

We have bought a new car. (Kupiliśmy nowy samochód.) – 1. wspominam o fakcie, że kupiliśmy nowy samochód, 2. nie mówię konkretnie kiedy to się stało, 3. związek z teraźniejszością jest taki, że mamy teraz nowy samochód.


Na zadanie domowe proponuję przeanalizować pod kątem 3ŚZ następujące zdania:

He has lost his credit card. (On zgubił swoją kartę kredytową.)

I'm sorry, I have forgotten about it. (Przepraszam, zapomniałem o tym.)

It has stopped raining. (Przestało padać.)

He has gone to the bank. (On poszedł do banku.)

She has stolen my money. (Ona ukradła mi pieniądze.)


Mam nadzieję, że nie macie jeszcze dość moich mini-wykładzików i uważacie je za pomocne, gdyż następnym razem (a będzie to za kilka, nie kilkanaście dni jak poprzednio) rozwiodę się nad drugą podgrupą użycia present perfect do opisywania zdarzeń z przeszłości.


Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl