fbpx

Lepiej być interesującym czy nudnym?

alt

Tak naprawdę to ani jedno, ani drugie, gdyż mimo że często tak o sobie mówimy, to nie jest to prawda. Dlaczego?

 

Chodzi o nagminny, niestety, błąd Polaków, gdzie mylone są takie pary wyrazów jak „interesujący-zainteresowany”, „nudny-znudzony”, „męczący-zmęczony” itd. Tak jak po polsku są to dwa podobne w wyglądzie, ale zupełnie co innego znaczące słowa, tak i po angielsku jest ważne, które ze słów się użyje do ich tłumaczenia. Polacy zazwyczaj z obydwoma słowami w każdej parze kojarzą angielskie słowa z końcówką -ing, czyli zarówno „interesujący”, jak i „zainteresowany” to interesting, boring to i „nudny”, i „znudzony” itd. Oczywiście tak naprawdę po angielsku też są osobne słowa do każdego odpowiednika z pary i dziś pokażę jak je łatwo zapamiętać i nie mylić.

Mamy tu do czynienia z przymiotnikami, które zostały utworzone od czasownika. Osoby, które kojarzą pojęcie imiesłowu zauważą, że chodzi również o nie; w języku polskim zarówno imiesłów, jak i przymiotnik utworzony od takiego imiesłowu to prawie te same słowa, z podobną końcówką, w języku angielskim - wyglądają dokładnie tak samo. Z racji tego, że nie trzeba pamiętać co to imiesłów, to skupimy się na nazwie „przymiotnik”, bo i tak najczęściej jako przymiotniki używamy słowa, o których dziś chcę napisać.

W języku polskim, gdy tworzymy przymiotniki od czasownika, to prawie zawsze mają one końcówkę albo -ący (-ąca, -ące itd.) albo -ony/-any (-ona/-ana, -one/-ane itd.). Po angielsku końcówki te mają swoje odpowiedniki. Do opisania ich użyjemy kilka typowych czasowników:

interest - interesować

bore - nudzić

tire - męczyć

surprise - zaskakiwać

break - łamać

 

Gdy tworzymy przymiotniki z końcówką -ący (tudzież imiesłowy czynne), to po angielsku takie słowo będzie miało końcówkę -ing.

-ący = -ing

interesting - interesujący

boring - nudny (dosłownie nudzący)

tiring - męczący

surprising - zaskakujący

breaking - łamiący

 

Gdy tworzymy przymiotniki z końcówką -ony/-any (tudzież imiesłowy bierne), to po angielsku takie słowo będzie trzecią formą czasownika (past participle). Z racji tego, że najwięcej czasowników jest regularnych, to najczęściej będą to czasowniki z końcówką -ed (bo taką końcówkę mają zawsze czasowniki w drugiej i trzeciej formie).

-ony/-any = trzecia forma (najczęściej -ed)

interested - zainteresowany

bored - znudzony

tired - zmęczony

surprised- zaskoczony

broken - złamany

 

Dlatego od dzisiaj mam nadzieje nikt już nie powie I'm interesting..., gdy będzie chciał powiedzieć „Interesuję się...”, gdyż po angielsku powinno się powiedzieć I'm interested in something. To oznacza „Interesuję się czymś”, a dosłownie „Jestem zainteresowany czymś”.

 

Tym bardziej, będąc znudzonym, nie należy się deprecjonować mówiąc I'm boring.

 

Kontakt     UK: (+44) 203 026 9051     POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl