fbpx

Nie tylko dla dyrektorów

alt

Niedawno pisaliśmy pokrótce o słownictwie związanym ze szczeblami kariery zawodowej. Czy w takim razie wiecie już, kto zarządza waszą firmą? „Director”? „Manager”? „Headmaster”?

Na czele dużej firmy stoi CEO czyli chief executive officer (dyrektor naczelny), któremu podlegają poszczególni executive directors (dyrektorzy wykonawczy). Tych możemy podzielić w zależności od przydzielonej im funkcji na: chief financial officers nazywanych też financial directors (dyrektorami finansowymi), marketing directors (dyrektorów ds. marketingu), human resources directors (dyrektorów działu zasobów ludzkich), IT directors (dyrektorów działu informatycznego) etc.

Wszyscy dyrektorzy tworzą zarząd (board of directors), który regularnie spotyka się w sali konferencyjnej (boardroom).


Autor: Aleksandra Brożek


Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl