fbpx

Postęp technologiczny

alt

Z myślą o maturzystach przystępujących do egzaminu rozszerzonego, a także osobach przygotowujących się do egzaminów Cambridge, zajmiemy się dziś jednym z dość często spotykanych tematów w części ustnej, mianowicie wpływem postępu technologicznego na dzisiejszy świat. 

Jeśli chodzi o ten temat, to możemy się tutaj spodziewać choćby takich pytań: How has the devevelopment of technology affected our lives? How has technology affectedsociety? (Jak rozwój technologiczny wpłynął na nasze życie/na społeczeństwo?).

Wypowiedź przydałoby się zacząć od zdania, które być może i będzie banałem, ale zasugeruje komisji, że potrafimy ładnie rozpocząć dyskusję. Można więc powiedzieć: Nowadays technology affects the life of every human being. (W dzisiejszych czasach technika ma wpływ na życie każdego człowieka.) lub There have been a lot of interesting inventions during the last 100 years. (W ciągu ostatnich kilku lat wynaleziono wiele ciekawych rzeczy.).

Po tak zwanym „wstępniaku” czas na przejście do konkretów. Jeśli zamierzamy zacząć od argumentu dotyczącego telefonów komórkowych, można powiedzieć: Nowadays mobile phones seem to be indispensable in our lives. (Wydaje się, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią obyć się bez telefonów.). Warto też wspomnieć, że: The dynamic development of electronics has resulted in changes in the world economy. (Dynamiczny rozwój elektroniki doprowadził do zmian w gospodarce światowej.) Koniecznie trzeba natomiast wymienić zalety związane z wynalezienia komputera:

Computers have had an enormous impact on education and the way in which young people study.

Komputery miały ogromny wpływ na szkolnictwo i sposób, w jaki uczą się młodzi ludzie.

Many people use spreadsheets to arrange financial information.

Wielu ludzi korzysta z arkuszy kalkulacyjnych w celu uporządkowania danych finansowych.

You can contact your friends or meet new people via the Internet

Przez Internet można kontaktować się z przyjaciółmi lub poznać nowych ludzi.

Na koniec warto też wspomnieć o zagrożeniach, jakie niesie rozwój technologiczny, a mianowicie: People are too dependent on technology. (Ludzie za bardzo polegają na technice.), Technological inventions have gone from being a luxury to necessity. (Techniczne nowinki, które były kiedyś luksusem, stały się niezbędne.).


Autorka: Aleksandra Brożek


Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl