fbpx

To be (or not to be)

alt

Po ostatnim "trudniejszym" temacie, jakim były mieszane tryby warunkowe dziś popatrzymy na podstawy, gdyż wierzymy, że tak jak matematyki nie sposób się nauczyć, nie opanowawszy takich podstaw, jak dodawanie i odejmowanie czy tabliczka mnożenia, tak i gramatyki angielskiej nie pojmie ten, kto nie ma w małym palcu odmiany czasownika „to be”.

Czasownik „to be” odmienia się w następujący sposób:

Forma twierdząca


osoba + „to be”

skrót
(
contraction”)

tłumaczenie

I am

I’m

ja jestem

you are

you’re

ty jesteś

he is

he’s

on jest

she is

she’s

ona jest

it is

it’s

ono jest, to jest

we are

we’re

my jesteśmy

you are

you’re

wy jesteście

they are

they’re

oni, one są


Znając powyższy wzór odmiany, można już budować zdania oznajmujące:


She is a writer. = She’s a writer = Ona jest pisarką.

They are tired. = They’re tired.= Oni są zmęczeni.


Kiedy chcemy zadać pytanie z czasownikiem „to be”, musimy trzymać się następującego schematu:


wyraz pytający* + is/are/am + podmiot + pozostała część zdania


* czyli np. what, where, who itp., ale tylko w przypadku pytań szczegółowych, natomiast w pytaniach, które w języku polskim zaczynają się od słowa „czy”, czasownik „to be” stoi na początku zdania, np.


Are you an engineer? – Czy jesteś inżynierem?

Is she rich? – Czy ona jest bogata?

Where is my bag? – Gdzie jest moja torba?


Tworzenie przeczeń jest jeszcze łatwiejsze:


podmiot + am/is/are + not + pozostała część zdania


Poszczególne formy czasownika „to be” łączą się z „not”, tworząc następujące skróty:


I am not

I’m not

you are not

you aren’t / you're not

he is not

he isn’t / he's not

she is not

she isn’t / she's not

it is not

it isn’t / it's not

we are not

we aren’t / we're not

you are not

you aren’t / you're not

they are not

they aren’t / they're not

 

Cóż... pozostaje życzyć miłej nauki.


Autorka: Aleksandra Brożek


Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl