fbpx

Wyrazy często mylone

alt

Angielski to język, w którym wiele wyrazów brzmi podobnie, co prowadzi do wielu pomyłek. Klasyczne błędy, jak na przykład mylenie słów „sew”, „saw” i „sow” popełniają nawet osoby, które opanowały znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Podobne niuanse są przede wszystkim zmorą maturzystów i osób podchodzących do egzaminów Cambridge czy innych testów. Przyjrzyjmy się więc bliżej kilku najczęściej spotykanym „pułapkom” egzaminacyjnym.

W pierwszej grupie omówimy wyrazy proste, które powinny znać nawet osoby początkujące, ale których użycie sprawia czasem problem:

to live/to leave

live-lived-lived – żyć, mieszkać (czasownik regularny)

leave-left-left – opuszczać, wyjeżdżać (czasownik nieregularny)

She has lived in Gdynia for 20 years.

The train left at 10.30.

 

to listen/to hear

listen-listened-listened – słuchać

hear-heard-heard – słyszeć  

Can you hear that noise?

Yes, someone must be listening to loud music.

 

good/well

good – dobry (przymiotnik)

well – dobrze (przysłówek)

He speaks English very well.
He is a very good teacher.

it’s/its

it’s = it is – to jest
its – zaimek dzierżawczy odpowiadający na pytanie „czyj"

It’s my car.
This house is big but its windows are surprisingly small.


W kolejnej grupie znajdą się głównie czasowniki nieregularne, ale nie tylko:


to break/to brake

brake-braked-braked – hamować

break-broke-broken – łamać, tłuc 

When the road is slippery, one should brake gently.

Someone's broken the window.

 

to fly/to flow

fly-flew-flown – latać

flow-flowed-flowed – płynąć

The Nile flows into the Mediterranean.

The plane flew high above the trees.

 

to sew/to sow/to saw

sew-sewed-sewed – szyć

sow-sowed-sowed – siać

saw-sawed-sawn– piłować

John's mother taught him to sew.

How often do farmers sow?

We'll have to saw this log.

 

childish/childlike

childish - dziecinny

childlike – dziecięcy, typowy dla dziecka (w pozytywny sposób)

He's so childish!
If he cannot get what he wants, he immediately gets angry.

Jerry loved her childlike innocence.

 

at last/at least

at last – w końcu

at least – przynajmniej

You should know at least forty irregular verbs.
At last! I’ve been waiting for you for ages!


Autorka: Aleksandra Brożek

Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl