fbpx

You mustn't say /mazynt/

Jak już wiecie z poprzedniego wpisu o tym kiedy używamy must i have to, słowo must po angielsku oznacza „musieć” i jest bardzo zbliżone do wyrażenia have to. Natomiast w wersjach przeczących wyrażenia don't haveto i mustn't oznaczają coś innego, mianowicie...

 

Don't have to jest przeciwieństwem zarówno do have to, jak i must, i oznacza „nie musieć”, np.:

 

I have to work tomorrow. - Muszę jutro pracować.

 

I don't have to work tomorrow. - Nie muszę jutro pracować.Natomiast mustn't (must not) oznacza „nie wolno”, np.:

 

You mustn't touch that! - Nie wolno tego dotykać!Co dodatkowo warte jest zapamiętania to fakt jak poprawnie zapisywać i wymawiać mustn't. Łatwo się pomylić i czytać to /mazynt/ oraz zapisywać bez pierwszego T, którego nie słychać, czyli musn't. Poprawny zapis i wymowa to:

 

mustn't /mʌsənt/, czyli zapisując to literami /masynt/, przez /s/, a nie /z/.


Na zakończenie małe przykazanie:

 

 

You mustn't forget that. - Nie wolno Wam o tym zapomnieć.

Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl