fbpx

Do you speak English?


W przerwie między wykłądami o present perfect proponujemy lżejszy materiał. Na początek zapraszamy do obejrzenia tego video.

Znakomita angielszczyzna zaprezentowana w materiale filmowym pozostaje marzeniem niejednego, doskonały akcent, bogate słownictwo, znajomość gramatyki i wyrażeń typowych dla języka potocznego...

Jeden z bohaterów w końcowej scenie mówi: „I can speak English.”, na co drugi odpowiada: „So can I” („Ja też”). Mimo, że można by w tym miejscu użyć kolokwialnego „Me too”, użytą konstrukcję warto znać i stosować. Jak więc budować krótkie potwierdzenia z wykorzystaniem słówka „so”?

so” +czasownik modalny (np. can, should) lub posiłkowy (np. do, does) + podmiot zdania – jak w przykładach:


A: I can speak German.

B: So can I.


A: I like France.

B: So do I. („like” to czasownik zwykły, więc zastępujemy go posiłkowym „do”)


A: I am from Warsaw.

B: So is he.


Krótkie odpowiedzi z „so” to zdania twierdzące. By wyrazić zaprzeczenie, należy użyć słówka „neither”, …ale o tym już innym razem.


Autorka: Aleksandra Brożek


Kontakt       POL: (+48) 12 444 6929     SKYPE: edoo.pl