fbpx

ANGIELSKI PRZEZ SKYPE

Jeżeli intensywne życie rodzinne i zawodowe nie pozostawia Ci wiele wolnego czasu, to indywidualne kursy angielskiego w Edoo.pl są rozwiązaniem stworzonym właśnie dla Ciebie.

Lekcje odbywają się online, poprzez Skype. Brak konieczności dojazdu, komfortowa atmosfera na zajęciach, a przede wszystkim widoczne efekty nauki, to powód dla którego nasi uczniowie zostają z nami na dłużej i polecają nas swoim znajomym.

„Znajomość” języka to nie wszystko. Istotne abyś umiał posługiwać się angielskim podczas rozmowy, a na to kładziemy główny nacisk w edoo.pl.

Tutaj nauczymy Cię swobodnie wypowiadać się po angielsku. Zrób pierwszy krok.

 

 

Wypróbuj za darmo   

Dajemy Ci bezpłatną lekcję, bez zobowiązań!

Sprawdź ofertę dla firm

W ramach kursu otrzymasz:

Indywidualny Plan Nauki

Możliwość odwoływania lekcji

Email Words

Opiekę metodyka

Pomoc Biura Obsługi Klienta

 

 

DOSTĘPNE KURSY

 

Angielski ogólny

Kurs "Angielski ogólny" przeznaczony jest przede wszystkim dla osób dorosłych, pracujących. Kurs realizowany jest na poziomach A1-C1

Angielski na Emigracji

Kurs przeznaczony dla osób przebywających za granicą lub zamierzających wyemigrować. Kładzie on szczególny nacisk na rozwinięcie umiejętności swobodnego porozumiewania.

Business English

Medical English

Legal English

English for Nurses

Angielski dla osób niewidomych

Kurs angielskiego prowadzony przez lektorów z doświadczeniem w nauczaniu osób niewidomych i niedowidzących. Przeczytaj więcej informacji w artykule na naszym blogu.

 

 

LEKTORZY ANGIELSKIEGO

DLACZEGO WARTO ?

 

  • Sam ustalasz grafik zajęć
  • Lektor poświęca Ci 100% uwagi na zajęciach
  • Uczysz się w domu, przez internet

  • Możliwość zmiany terminu zajęć raz w miesiącu
  • Bezpłatna lekcja testowa dla osób chcących rozpocząć naukę
  • Cotygodniowe konwersacje z native speakerem o wartości 100zł otrzymujesz w cenie kursu
Ustal godzinę lekcji
Zadzwonimy do Ciebie by ustalić porę Bezpłatnej Lekcji Próbnej.
Ucz się !
O ustalonej godzinie odbędzie się bezpłatna lekcja z Twoim osobistym lektorem.

POZIOMY NAUCZANIA

Beginner (A1)

Osoba znająca język na tym poziomie rozumie i potrafi używać prostych zwrotów potocznych używanych na co dzień. Umie np. zrozumieć krótkie, podstawowe pytania, wskazówki i informacje oraz wiadomości na automatycznej sekretarce, istotne dla niej informacje czerpane z pisemnych notatek, szyldów informacyjnych i ogłoszeń, stosować i zrozumieć liczby, miary, godziny i ceny, wypełniać proste formularze, w których należy uzupełnić dane osobowe, napisać krótką osobistą notatkę, przedstawić się w rozmowie i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące własnej osoby. Potrafi prowadzić prostą rozmowę szczególnie, jeśli mówi się do niej wolno, zrozumiale i bez użycia bardziej nieformalnych zwrotów.

 

Elementary (A1/A2)

Znajomość języka na tym poziomie pozwala osobie posługiwać się większą ilością zwrotów potocznych używanych na co dzień. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz zadawać i odpowiadać na pytania z zakresu życia prywatnego jak np. miejsca, w którym się mieszka, rzeczy, które się posiada oraz ludzi, których się zna. Poznaje pierwsze wyrażenia potoczne charakterystyczne dla danego języka. Osoba na tym poziomie zwykle nie ma problemów z prowadzeniem krótkich rozmów o sprawach związanych z życiem codziennym.

 

Pre-intermediate (A2/B1)

Osoba znająca język na tym poziomie rozumie większość wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym, jak np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, pracy, zakupów). Potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających zazwyczaj prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i często spotykane, jest również w stanie negocjować w prostych rozmowach. Osoba taka zwykle nie ma problemów z opisywaniem swojego pochodzenia i otoczenia w prosty sposób, a także rozmawianiem o sprawach związanych z najważniejszymi potrzebami codziennymi.

 

 

Intermediate (B1/B2)

 

Osoba znająca język na tym poziomie zwykle rozumie znaczenie głównych wątków standardowych wypowiedzi, które dotyczą spraw jej znanych oraz typowych zdarzeń zaistniałych w miejscu pracy, szkole, związanych z czasem wolnym itp. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w miejscu, gdzie posługuje się danym językiem. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi na znane lub interesujące jej tematy. Potrafi opisywać swoje doświadczenia, wydarzenia, marzenia i nadzieje oraz wyjaśniać swoje opinie i plany.

 

Upper-intermediate (B2)

Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy konkretne jak i abstrakcyjne, łącznie z zadowalającym rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Na tyle potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, by prowadzić zwykłą rozmowę z inną osobą, dla której dany język jest językiem ojczystym, nie doprowadzając przy tym do znacznych nieporozumień. Potrafi formułować wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać i argumentować swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, np. przedstawiać wady i zalety rożnych rozwiązań. Zna też pewien zakres co bardziej potocznego słownictwa używanego na co dzień.

 

Advanced (C1)

Osoba obeznana z językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając zazwyczaj również ukryte, pośrednie znaczenia. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez większego trudu stosując właściwe i bardziej złożone sformułowania. Swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach społecznych towarzyskich, zawodowych czy edukacyjnych. Potrafi formułować poprawnie zbudowane i szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, właściwie posługując się regułami organizacji sprawnych wypowiedzi. Opanowała również większość najważniejszych idiomów charakterystycznych dla danego języka.

 

Proficiency (C2)

Znajomość języka na tym poziomie pozwala osobie posługującej się nim z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Nie ma problemów ze streszczaniem informacji z innych źródeł pisanych lub mówionych, w sposób spójny przekazując zawarte w nich wiadomości. Potrafi płynnie, spontanicznie i precyzyjnie wyrazić myśli, dostrzegając subtelnie różnice nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Kurs przygotowujący do egzaminu

Przygotowanie do kursów Cambridge:
KET - Key English Test
PET - Preliminary English Test
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate of Proficiency in English
Przygotowujemy również do egzaminów biznesowych (wszystkie poziomy BEC) oraz egzaminów z innych dziedzin (obywatelstwo, prawo jazdy, egzaminy zawodowe).

 

 

Z kim mogę ustalać sprawy organizacyjne związane z ustalaniem grafika, płatnościami, itd.?

Do Twojej dyspozycji pozostają nasze sympatyczne dziewczyny z Biura Obsługi Klienta. Godziny pracy, kontakt telefoniczny, kontakt Skype oraz mailowy znajdziesz w dziale kontakt.

 

Czy mogę przełożyć zajęcia?

Tak, w planach Optymalnym i Elastycznym można zmienić termin zajęć raz w miesiącu, jeżeli powiadomisz nas o tym nie później niż w dniu poprzedzającym zajęcia.

 

Czy mogę dostosować pory zajęć do mojego wolnego czasu?

Tak. Po to właśnie jesteśmy :) Zapytaj proszę Biuro Obsługi Klienta o szczegóły.

 

Czy mogę zmienić lektora w trakcie trwania kursu?

Tak.

 

W jakich godzinach są prowadzone zajęcia?

Poniedziałek – piątek od 7.00 do 23.00. Dodatkowo mamy do dyspozycji pewną ilość godzin w sobotę i w niedzielę.

 

Planuję wyjazd na 2-tygodniowy urlop. Czy mogę zawiesić kurs?

Tak. Po uzgodnieniu szczegółów z Biurem Obsługi Klienta możesz zawiesić kurs maksymalnie na 3 miesiące. Jeżeli masz szczególną sytuację daj znać. Staramy się podchodzić do każdego przypadku ze zrozumieniem.

 

 

 

 

 

Jakie formy płatności akceptujecie?

1. płatność kartą kredytową

2. przelew na rachunek bankowy

3. PayPal

 

Kiedy płacę za kurs?

Prosimy o zapłatę przed rozpoczęciem zajęć.

 

Czy mogę zapłacić w innej walucie niż złotówki?

Tak. Zapytaj wcześniej nasze Biuro Obsługi Klienta o szczegóły.

 

Czy otrzymam fakturę?

Tak.

 

 

 

 

 

 

 

Jak dużo czasu zajmie mi osiągnięcie danego poziomu znajomości języka (np. A2)

Tyle... ile potrzeba ;) Lekcje w Edoo są dostosowane do Twoich możliwości. Twój lektor nie będzie porównywać Cię z innymi uczniami. Indywidualne lekcje pozwalają na komfort pracy we własnym tempie. Szybkość nauki zależeć więc będzie od intensywności kursu i od tego jak będziesz pracować poza zajęciami.

 

 

Jakie kwalifikacje mają Wasi lektorzy?

Bez obaw. Nasze standardy w tym zakresie są wysokie. Nasi lektorzy ukończyli studia językowe z tytułem magistra, posiadają minimum kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu, a przekazywanie wiedzy traktują z pasją. Więcej o naszych lektorach możesz dowiedzieć się w sekcji Lektorzy

 

Czy na Waszym kursie otrzymam certyfikat?

Tak. Jeżeli chcesz otrzymać nasz certyfikat znajomości języka, to po ukończeniu danego poziomu przejdziesz test na podstawie którego zostanie wystawiony certyfikat (musisz jednak. osiągnąć minimalny wynik testu kwalifikujący do otrzymania certyfikatu).

 

Czy dzieci i młodzież mogą korzystać z kursu?

Tak. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Angielski Junior

 

Czy prowadzicie kursy specjalistyczne (np. język medyczny) ?

Tak.

 

Czy prowadzicie zajęcia dla osób niewidomych?

Tak, niektórzy z naszych lektorów mają doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

Co zrobić by zapewnić odpowiednią jakość dźwięku podczas lekcji ?

Jakość dźwięku na zajęciach jest bardzo ważna ponieważ wpływa na komfort pracy Twój i Twojego lektora. Skorzystaj z przewodnika "Jak zapewnić dobrą jakość dźwięku".

 

Czy mogę prowadzić zajęcia przy użyciu tabletu lub telefonu (smartphone)?

Tak.

 

Czy podczas lekcji muszę używać słuchawek?

Nie ale zdecydowanie zalecamy użycie słuchawek z mikrofonem. Osiągnięta dzięki temu lepsza jakość dzwięku przełoży się na większy komfort pracy podczas zajęć.

 

Jak mogę zweryfikować jakość dźwięku na swoim komputerze?

Aby sprawdzić jakość dźwięku zadzwoń na "echo123" używając programu Skype (lub wybierz z listy kontaktów Skype "Rozmowę testową Skype". Ta bezpłatna usługa umożliwi Ci nagranie krótkiej wiadomości, którą następnie będziesz mógł odsłuchać.

 

 

 

 

 

 

Kontakt       POL: (+48) 12 312 5326     SKYPE: edoo.pl